TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

  Đức  »  Lớp tiếng  » 

Câu tiếng Đức đơn giản

Câu tiếng Đức đơn giản Dưới đây là một số câu tiếng Đức đơn giản được sử dụng trong hội thoại hàng ngày, và những từ thường gặp viết trên biển hiệu.


ja vâng/có
nein không
vielleicht có lẽ
bitte làm ơn
danke cảm ơn
danke schön cảm ơn rất nhiều
vielen Dank cảm ơn rất nhiều

Dưới đây là các cách trả lời lịch sự khi người khác cảm ơn bạn.

bitte schön không có gì
gern geschehen không có gì
keine Ursache không có gì
nicht der Rede wert không có gì

CHÀO HỎI VÀ CHÀO TẠM BIỆT

Đây là những cách chào hỏi khác nhau:

hi chào
hallo xin chào
guten Morgen chào buổi sáng
guten Tag chào buổi chiều
guten Abend chào buổi tối

Dưới đây là các cách khác nhau bạn có thể dùng khi nói tạm biệt:

tschüß tạm biệt
machs gut!
auf Wiedersehen tạm biệt
gute Nacht chúc ngủ ngon
bis dann! hẹn gặp lại!
bis gleich! hẹn sớm gặp lại!
bis bald! hẹn sớm gặp lại!
bis später! hẹn gặp lại sau!
einen schönen Tag noch! chúc một ngày tốt lành!
schönes Wochenende! chúc cuối tuần vui vẻ!

THU HÚT SỰ CHÚ Ý VÀ XIN LỖI AI ĐÓ

entschuldigen Sie bitte xin lỗi
Entschuldigung xin lỗi

Nếu ai đó xin lỗi bạn, bạn có thể trả lời bằng một trong các cách sau:

kein Problem không sao
das macht nichts ormacht nichts không sao
machen Sie sich keine Sorgen anh/chị đừng lo về việc đó
 

ĐỂ NGƯỜI KHÁC HIỂU MÌNH KHI NÓI TIẾNG ANH

sprechen Sie Deutsch?
ich spreche kein Deutsch
mein Deutsch ist nicht sehr gut
ich spreche nur ein kleines bisschen Deutsch
ich spreche ein bisschen Deutsch
können Sie bitte etwas langsamer sprechen? anh/chị nói chậm hơn được không?
können Sie das bitte aufschreiben? anh/chị viết vào giấy được không?
könnten Sie das bitte wiederholen? anh/chị có thể nhắc lại được không?
ich verstehe tôi hiểu rồi
ich verstehe nicht tôi không hiểu

NHỮNG CÂU CƠ BẢN KHÁC

ich weiß tôi biết
ich weiß nicht tôi không biết
entschuldigen Sie bitte, wo ist die Toilette? xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu?

NHỮNG DÒNG CHỮ BẠN CÓ THỂ GẶP

Eingang Lối vào
Ausgang Lối ra
Notausgang Lối thoát hiểm
Drücken Đẩy vào
Ziehen Kéo ra
Toiletten Nhà vệ sinh
WC Nhà vệ sinh
Herren Nhà vệ sinh nam
Damen Nhà vệ sinh nữ
Frei Không có người
Besetzt Có người
Außer Betrieb Hỏng
Rauchen verboten Không hút thuốc
Privat Khu vực riêng
Kein Zutritt Miễn vào
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien