TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

Chương trình tư vấn định hướng của cô Mộc Lan

Chương trình tư vấn định hướng của cô Mộc Lan Chương trình tư vấn định hướng của cô Mộc Lan giúp các bạn có một kế hoạch tương lai 30 năm với chương trình làm việc cho công ty của Nhật. Cô cũng tư vấn cho học viên cách học tiếng Nhật tốt nhất để mỗi ngày lên lớp là 1 ngày vui
Chương trình tư vấn định hướng của cô Mộc Lan giúp các bạn có một kế hoạch tương lai 30 năm với chương trình làm việc cho công ty của Nhật. Cô cũng tư vấn cho học viên cách học tiếng Nhật tốt nhất để mỗi ngày lên lớp là 1 ngày vui

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien