TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

Học bổng 100% học tiếng Nhật Bản giao tiếp

Học bổng 100% học tiếng Nhật Bản giao tiếp

Tất cả học viên được miễn 100% học phí. Hỗ trợ chi phí ghi danh: 100K/1tháng (để tránh trường hợp ghi danh ảo, làm thẻ học viên, điện nước, phụ phí phấn bảng)
Tuyển sinh lớp tiếng Nhật cho công ty Nhật tại VN lương 8tr – 20tr/tháng

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật cho công ty Nhật tại VN lương 8tr – 20tr/tháng

Lớp tiếng Nhật cho người bắt đầu. Tham gia lớp tiếng Nhật đi làm bạn sẽ được giới thiệu việc làm ở các công ty của Nhật với mức lương từ 8 – 20tr/tháng
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien