TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

Hội thảo tư vấn du học Nhật Bản tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội

Hội thảo tư vấn du học Nhật Bản tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội Hội thảo tư vấn du học Nhật Bản tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức với sự tham gia của Bam giám hiệu nhà trường, đại diện bên Nhật Bản và các sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường


Ban giám hiệu nhà trường chụp ảnh cùng với thầy cô Trung tâm Hợp tác Giáo dục Quốc tế
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien