TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

Ngoại khóa: Truy tìm kho báu tháng 8/2015

Ngoại khóa: Truy tìm kho báu tháng 8/2015 Trong hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp với người Nhật Trung tâm Hợp tác Giáo dục Quốc tế đã tổ chức chương trình ngoại khóa cho học viên tại Hà Nội
Trong hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp với người Nhật Trung tâm Hợp tác Giáo dục Quốc tế đã tổ chức chương trình ngoại khóa cho học viên tại Hà Nội
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien