TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

 

Nhật Bản  »  Việc làm  » 

Tuyển nữ sản xuất gốm, in hoa văn lên sản phẩm

Tuyển nữ sản xuất gốm, in hoa văn lên sản phẩm

Tuyển nữ sản xuất gốm, in hoa văn lên sản phẩm xuất khẩu lao động làm việc tại Nhật Bản
Tuyển nam thao tác máy hoàn thiện sản phẩm

Tuyển nam thao tác máy hoàn thiện sản phẩm

Tuyển nam thao tác máy hoàn thiện sản phẩm công cụ JIG (lấy nguồn ngoài)
Tuyển thợ hàn xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển thợ hàn xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển thợ hàn biết tay nghề Hàn, hàn bán tự động xuất khẩu lao động tại Nhật Bản
Tuyển nữ chế biến thực phẩm xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển nữ chế biến thực phẩm xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển nữ chế biến thực phẩm, làm sushi tại Nhật Bản
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Hàn hồ quang bán tự động

Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Hàn hồ quang bán tự động

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Hàn hồ quang bán tự động lương cơ bản 15 man
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Hàn bán tự động

Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Hàn bán tự động

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Hàn bán tự động lương cơ bản 14,5 man
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Chế tác nhôm

Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Chế tác nhôm

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Chế tác nhôm lương cơ bản 11 man
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Hàn

Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Hàn

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Hàn lương cơ bản 15,7 man
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Chế biến thực phẩm

Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Chế biến thực phẩm

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Chế biến thực phẩm lương cơ bản 15 man
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng nông nghiệp

Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng nông nghiệp

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm nông nghiệp lương cơ bản 15 man
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Chế Biến thực phẩm

Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Chế Biến thực phẩm

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Chế Biến thực phẩm lương cơ bản 13 man
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Xay xát gạo

Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Xay xát gạo

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Xay xát gạo lương cơ bản 15 man
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien