TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

Tuyển lao động Nhật Bản ngành nông nghiệp

Tuyển lao động Nhật Bản ngành nông nghiệp

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản trồng hoa lương cơ bản TL 13 man
Tuyển lao động Nhật Bản làm đầu bếp

Tuyển lao động Nhật Bản làm đầu bếp

Tuyển lao động làm đầu bếp tại Nhật Bản lương cơ bản TL 15 man
Tuyển lao động Nhật Bản vệ sinh tòa nhà

Tuyển lao động Nhật Bản vệ sinh tòa nhà

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản vệ sinh tòa nhà lương cơ bản TL 17 man
Tuyển lao động Nhật Bản trang trí , lắp đặt khung cửa

Tuyển lao động Nhật Bản trang trí , lắp đặt khung cửa

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản trang trí lắp đặt khung cửa lương cơ bản TL 8 man
Tuyển lao động Nhật Bản đóng gói công nghiệp

Tuyển lao động Nhật Bản đóng gói công nghiệp

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản trồng nấm trang trại lương cơ bản TL 8,5 man
Tuyển lao động Nhật Bản trồng nấm trang trại

Tuyển lao động Nhật Bản trồng nấm trang trại

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản trồng nấm trang trại lương cơ bản TL 13 man
Tuyển lao động Nhật Bản ngành May

Tuyển lao động Nhật Bản ngành May

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm điện lương cơ bản TL 8,5 - 9 man
Tuyển lao động Nhật Bản ngành điện

Tuyển lao động Nhật Bản ngành điện

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm điện lương cơ bản TL 18-20 man
Tuyển lao động Nhật Bản ngành may

Tuyển lao động Nhật Bản ngành may

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm may lương cơ bản TL 12,5 man
Tuyển lao động Nhật Bản ngành nông nghiệp

Tuyển lao động Nhật Bản ngành nông nghiệp

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản ngành nông nghiệp lương cơ bản TL 9,1 man
Tuyển lao động Nhật Bản ngành nghề lắp ghép dàn giáo

Tuyển lao động Nhật Bản ngành nghề lắp ghép dàn giáo

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản ngành nghề lắp ghép dàn giáo lương cơ bản TL 10,2 man
Tuyển nữ sản xuất gốm, in hoa văn lên sản phẩm

Tuyển nữ sản xuất gốm, in hoa văn lên sản phẩm

Tuyển nữ sản xuất gốm, in hoa văn lên sản phẩm xuất khẩu lao động làm việc tại Nhật Bản
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien