TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

  Pháp  »  Lớp tiếng  » 

Thì Pass trong tiếng Pháp

Thì Pass trong tiếng Pháp

A. Cách sử dụng

1. Diễn tả sự lặp đi lặp lại nhưng không phải theo một thói quen
ex: Je suis allé 8 fois au cinéma

2. Diễn tả thời điểm xác định trong quá khứ (thường hay có: hier, il y a deux jours, samedi dernier, ....)
ex: Hier, je suis allé au cinéma 

3. Chuỗi hành động liên tiếp xãy ra trong quá khứ
ex: Je suis allé au cinéma, j'ai rencontré Michel, on est retourné dans un café.

4. Diễn tả 1 hành động đột ngột xãy ra trong quá khứ
ex: Quand nous dinions sur la terrasse, l'orage a éclaté
(Khi chúng tôi đang ăn tối trên sân thượng, cơn giông tới). Cơn giống đến là bất ngờ nên được chia ở PC, còn chúng tôi đang ăn tối đc chia ở Imparfait


B. Cách chia của thì passé composé


Etre/ Avoir (au présent de l'indicatif) + participe passé
 

C. Một số lưu ý

-  Các động từ đi với être: 

1. Gồm 14 động từ chuyển động 


Sinh ra (Naitre) - chết đi (Mourir) - đến từ đâu (Venir) - Đi (aller) - đến (arriver) - Monter (trèo) - Đi vào (entrer) - lưu lại (rester) -đi ra (sortir) - xuống (descendre) - té ngã (tomber) - khởi hành (partir) - quay trở lại (retouner) - passer par (đi ngang qua)

2. Thể kép của 14 động từ chuyển động
(ex: venir -> revenir , partir -> repartir....)

3. Các động từ phản thân:
(Ex: se laver, se regarder,...)

* Khi động từ ở pc đi với etre, hầu hết đều được hợp giống và số với sujet nha.(1 số trường hợp ngoại lệ)(có thể ghi nhớ 14 động từ chuyển động như hình vẽ trên)
 

- Còn lại sẽ đi với động từ avoir

 

D. Giống và số của động từ khi chia ở PC


1. Tất cả các động từ đi với être bao gồm 14 động từ chuyển động + thể kép của 14 động từ chuyển động + động từ phản thân, ở thì passé composé luôn được hợp giống, và số theo sujet

ex: 
Elle est sortie de la gare.

2. Tất cả các động từ đi với avoir ở thì PC không được hợp giống và số.

***Lưu ý ***
Một số trường hợp ngoại lệ:

1. Động từ đi với avoir, nhưng nếu COD đứng trước động từ, thì động từ được hợp giống & số theo COD (ghi nhớ là theo COD nha)

Ex: La pomme qu'elle a mangée est bonne. (Vì La pomme là COD đứng trước động từ manger, nên manger được hợp giống & số theo LA POMME.

2. Đối với động từ phản thân, đi với être nên luôn được hợp giống + số, tuy nhiên có 3 trường hợp ngoại như sau:

- Verber +COD
ex: Elle s'est lavé les mains (se laver không được hợp giống và số theo sujet, vì sau nó có COD là "les mains"

- Verber + à (Những động từ đi với giới từ à: téléphoner à, ...)
ex: Nous nous sommes téléphoné

- Động từ : se faire (không hợp giống và số theo sujet
Elle s'est fait mal.

 Du học và xuất khẩu các nước - Trung tâm phát triển hợp tác giáo dục quốc tế IECD

Liên hệ ngay: SĐT Văn phòng 02462926943
Hoặc hotline 19006670
hoc tieng phap hieu qua , du hoc phap , tu vung tieng phap , meo hoc tieng phap , di phap thu tuc nhanh
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien